Novice
Zaključena prenova HE Weinzödl v Avstriji | 22.09.2015

Pretočna hidroelektrarna Weinzödl je ena od elektrarn v verigi na reki Muri. Nahaja se v neposredni bližini Gradca na avstrijskem Štajerskem. Po 30-letnem obratovanju je Verbund, vodilno avstrijsko podjetje za pridobivanje in prodajo električne energije, posodobitev elektrarne, vključno s potrebnimi gradbenimi deli, zaupalo Litostroj Power. Elektrarno smo v zadnjih dveh letih celovito posodobili z novimi turbinami in generatorji in jo predali obratovalnemu osebju v upravljanje. Za generatorski del opreme so poskrbeli pri konzorcijskem partnerju Končar GIM s Hrvaške. Vrednost projekta znaša okrog 20 mio EUR.

 »Bili smo postavljeni pred izziv, saj smo morali brez sprememb na zunanjosti objekta ali na območju akumulacije čim bolj povečati izkoristek in moč vgrajene opreme za proizvodnjo električne energije,« je ob ponovnem zagonu elektrarne povedal predsednik uprave Litostroj Power dr. Marko Tandler in dodal, da rešitev, ki so jo razvili in z novo opremo izvedli Litostrojevi inženirji, z enako inštalirano močjo danes omogoča za 25 % več proizvedene energije. Tako bo prenovljena hidroelektrarna Weinzödl lahko zadovoljila potrebe po električni energiji 22.000 gospodinjstev na območju Gradca.

Po pogodbi podpisani 2012 je prva faza prenove HE Weinzodl zajemala izdelavo inženirske in projektne dokumentacije v Litostroj Powerju. Na terenu je leta 2013 sledila demontaža prve od dveh obstoječih cevnih turbin tipa Straflo, proizvajalcev Escher Wyss-Andritz-Elin in izdelava novih turbin v tovarni v Ljubljani. Prvi prenovljeni agregat z dvojno regulirano cevno kaplanovo turbino moči 8,66 MW je začel obratovati spomladi 2014. Natanko čez leto dni je bil v poskusno obratovanje predan tudi drugi agregat enake moči. Poleg turbinske opreme je Litostroj Power Verbundu dobavil tudi regulator, mazalni in hladilni sistem za oba agregata, montažne naprave in specialno orodje.

V objekt je Litostroj Power vgradil kar nekaj novosti. Inovativna je že sama postavitev agregata z 8 % nagnjeno gredjo. Na ta način sta bila zmanjšana obseg in strošek rušitvenih gradbenih del. V turbino so v Litostroju Power vgradili nov tip grednega tesnila, za katerega so dobili tudi priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Za hlajenje ležajev se namesto vode uporablja okoliški zrak, generator pa se hladi neposredno z rečno vodo. S temi novostmi sta se povečala tako zanesljivost obratovanja stroja kakor tudi konkurenčnost.

To je že drugi projekt, ki ga je Litostroj Power v zadnjih letih uspešno izvedel za avstrijski Verbund. Prvo izvedeno naročilo sta bili varnostni loputi, premera 4,9 m, za črpalno hidroelektrarno Limberg II v Kaprunu. 
European reliability. Worldwide flexibility.
Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana - Slovenija (SI)
Tel: +386 1 5824 102 Fax: +386 1 5824 171
E-mail: info@litostrojpower.eu
(c) Litostroj Power Kontakt Pravno obvestilo Avtorji
litostroj